Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Added by in Other

2.7

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử . Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng khóa XII Tại Hội nghị này, Trung ương thảo luận và quyết định về: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác. . Yêu cầ ...

baobariavungtau.com.vn