Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Added by in Other

2.7

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử . Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: BR-VT cần tận dụng tối đa lợi thế để phát triển nhanh, bền vững Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại BR-VT, sáng 18-6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng đảng và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI; Nghị quyết Đại ...

baobariavungtau.com.vn