Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Added by shantal in Other

2.7

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử . Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Sáng 4-2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện. . ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH BR-VT NHIỆM KỲ 2016-2021 Việt Nam ký Hiệ ...

baobariavungtau.com.vn